Nagroda dla Wybitnej Polki w Belgii – Joteyka! Konkurs imienia Józefiny Joteyko

Celem konkursu jest ukazanie pozytywnego wizerunku Polek w Belgii, promocja kobiet oraz prezentacja osiągnięć Polek w dziedzinie nauki, kultury i działalności społecznej. Konkurs ten ma również za zadanie integrację Polonii poprzez konstruowanie platformy organizacji i stowarzyszeń oraz upowszechnianie wiedzy o udziale Polek w życiu naukowym, kulturalnym i społecznym w dawnej i współczesnej Europie.

Statuetka zostanie przyznawana jednej Polce mieszkającej na terenie Królestwa Belgii, która odniosła znaczące sukcesy w dziedzinie nauki, kultury lub działalności społecznej ze szczególnym uwzględnieniem działalności na rzecz kobiet i ich równouprawnienia w społeczeństwie.

Zgłoszeń kandydatur mogą dokonywać osoby prywatne, instytucje, organizacje i stowarzyszenia, a także organizatorzy Konkursu. Każde zgłoszenie musi zawierać prezentację kandydatki, jej życiorys oraz udokumentowane osiągnięcia w konkretnej dziedzinie

Zgłoszenia kandydatur należy kierować na adres pocztowy:

Rue Francois Gay 166, 1150 Bruxelles

lub na adres mejlowy: info@nagroda-joteyka.be

Organizatorami Konkursu jest Brukselski Klub Polek ASBL (BeKaP) oraz Centrum Kultury i Języka Polskiego – Daskalia VZW przy współpracy Network PL.

Kapituła:

Dr Aneta Boratyńska

Beata Cnudde

Maria Głowacz-de Chevilly

Katarzyna Hebda

Dr hab. Małgorzata Molęda-Zdziech

Beata Pokorska

Katarzyna Radomska

Dr Lidia Zabrocka

 

Uroczysta Gala i wręczenie statuetki Laureatce odbędzie się 10 października 2019 roku w Salonach Ambasady RP w Brukseli.