Dr Aneta Górnicka-Boratyńska
Prezeska Brukselskiego Klubu Polek
Przewodnicząca Kapituły

Maria Głowacz-de Chevilly
Prezeska Zarządu Stowarzyszenia Network PL

Katarzyna Hebda
Sekretarz Brukselskiego Klubu Polek

Dr hab. Małgorzata Molęda-Zdziech
Dyrektorka Biura Promocji Nauki PolSCA

Beata Pawelczyk-Cnudde
Założycielka i menadżerka „Institute of Education & Mind Excellence” w Brukseli, coach, trenerka, autorka Członkini Zarządu BeKaP

Beata Pokorska
Redaktor naczelna czasopisma i portalu polonijnego „Gazetka” w Belgii

Katarzyna Radomska
Sekretarz Generalna Centrum Kultury i J. Polskiego – DASKALIA w Leuven

Dr Lidia Zabrocka
Menadżerka „Edulid”, nauczycielka polonijna w PS im. M. Skłodowskiej-Curie w Leuven przy Stowarzyszeniu Daskalia