Prawniczka, aktywistka, współzałożycielka stowarzyszenia „Sztab Pomocy Belgia”  (Help Centre Belgium a.s.b.l.) oraz obecnie, studentka uniwersytetu Saint-Louis w Brukseli na kierunku Prawa Człowieka (magister specjalizujący).

Urodzona w Siemiatyczach w 1994 roku, do Belgii przyjechała w wieku 6 lat. Prócz edukacji francuskojęzycznej, uczęszczała na lekcje polskiej historii, literatury, wiedzy o społeczeństwie oraz języka polskiego w szkole Joachima Lelewela w Brukseli, którą ukończyła o rok z wyprzedzeniem.

Od rozpoczęcia studiów prawnych, zajmowała się udzielaniem korepetycji polskim dzieciom, które miały problemy z nauką francuskiego. Dodatkowo pomagała Rodakom w załatwianiu spraw administracyjno-prawnych, często za darmo.

Od czasu kryzysu związanego z koronawirusem zaangażowała się aktywnie w pomoc społeczną na szeroką skalę. Wraz z trzema innymi osobami, rozpoczęła projekt „Sztab Pomocy Belgia”, który miał na celu wsparcie Polonii podczas zamknięcia w domach. Projekt był wielowektorowy – dotyczył zarówno pomocy informacyjnej, materialnej, prawnej, jak i wsparcia psychologicznego. Zaangażowanych było w sumie 80 wolontariuszy. Marta zajmowała się dyżurami na infolinii oraz tłumaczeniami informacji, które trafiały na stronę Sztabu. Zarazem, koordynowała wolontariuszy grup infolinii i tłumaczy.

28 maja 2020 roku, wraz z przyjaciółmi, utworzyła Help Centre Belgium a.s.b.l., który działa po dziś dzień i zajmuje się tematami polonijnymi, pomocą osobom bezdomnym, ale także pomocą społeczeństwu w sytuacjach kryzysowych. Organizacja ma także na celu zbliżenie belgijskiego społeczeństwa do polonijnej jego części. Robi to za pomocą wartości dobrze nam znanej – ludzkiej solidarności. Ostatnią akcją organizacji na skalę krajową była zbiórka i pomoc materialna powodzianom w Limburgu oraz w Comblain-La-Tour.

W 2021 roku, Marta została wyróżniona przez organizację W100 wraz z 99 innymi kobietami aktywnie działającymi społecznie podczas pandemii. Jej portret widnieje na ekspozycji na place de la Bourse, 1000 Bruksela.

Obecnie, Help Centre Belgium zbiera środki na budowę centrum polonijnego, a Marta udziela darmowych konsultacji prawnych osobom potrzebującym, zajmuje się także koordynowaniem wolontariatu oraz projektami z zakresu pomocy społecznej i pomocy humanitarnej.