Dr Katarzyna Szkuta pracuje jako doradczyni polityczna ds. europejskich i międzynarodowych dla Sekretarki Stanu (w randze ministry) ds. Równości Płci, Równości Szans i Różnorodności w federalnym rządzie belgijskim. Wcześniej przez wiele lat pracowała dla instytucji europejskich  m.in. w Dyrekcji Generalnej ds. Badań i Innowacji we Wspólnym Centrum Badawczym, ale także jako konsultantka dla Dyrekcji Generalnej ds. Sieci Komunikacyjnych, Treści i Technologii czy Środowiska.

Jest autorką wielu międzynarodowych raportów i publikacji naukowych. Nadaktywna od urodzenia, swój czas wolny poświęca w dużej mierze na pracę aktywistyczną. Jest członkinią organizacji polonijno-feministycznej Elles Sans Frontières, która m.in. organizuje coroczny Kongres Kobiet w Brukseli http://www.kongreskobiet.be.

Katarzyna działa również na rzecz wielokulturowej i inkluzywnej Brukseli w kolektywie W100 https://www.w100.be/, z którym w tym roku zorganizowała wystawę na rusztowaniach budynku Giełdy Brukselskiej. Wystawa upamiętniała 100 mieszkanek Brukseli aktywnych społecznie czasie pandemii. Stara się również tworzyć mosty między Belgią a Polską poprzez różne inicjatywy sieciujące. Rowerzystka i ekolożka.  Jak już usiądzie, to czyta.