Absolwentka Akademii Muzycznej na wydziale Kompozycji i Teorii Muzyki. W czasie studiów zdobyła kolejny zawód: pilot wycieczek i rezydent. Redaktor naczelna gazety ”Flandria po polsku”.

Trzynaście lat temu, po przyjeździe do Belgii zaangażowała się w projekty związane z promowaniem kultury polskiej i aktywizowaniem Polonii. I tak powstała organizacja „Children of Europe”, której działalność w 2014 roku została doceniona przez kapitułę konkursu Polak Roku w Belgii w kategorii Działalność społeczna.

Osiągniecia organizacji to między innymi: Centrum Pomocy Prawnej dla Polonii, warsztaty artystyczne dla polskich dzieci i młodzieży, organizacja pierwszego samodzielnego finału WOSP w Antwerpii, Polonijny Festiwal Polskiej Piosenki czy Kiermasz Polski, połączony z prezentacją projektów „Korowód”, i „Tańce Polskie” z okazji objęcia przez Polskę przewodnictwa w Radzie Unii Europejskiej (2011).

Czynnie uczestniczyła w tworzeniu i funkcjonowaniu zespołu tanecznego – wokalnego „Let’s Dance” w Antwerpii skupiający polskie dzieci i młodzieży. Zespół koncertował na terenie Belgii, Holandii, Hiszpanii i Włoch, oraz jako pierwszy zespól polonijny wystąpił w głównej siedzibie NATO w Brukseli.

W 2011 roku wraz z grupą zaprzyjaźnionych osób powołała do życia gazetę „Antwerpia po polsku” dostępną w formie drukowanej, jak i w wydaniu internetowym. W 2021 roku, po dziesięciu latach, w związku ze znacznym wzrostem czytelników i rozszerzeniem zasięgu odbiorców gazeta zmieniła swoją nazwę na „Flandria po polsku”.

Pracę społeczną cały czas skutecznie łączyła z podnoszeniem swoich kwalifikacji zawodowych. Obecnie pracuje w belgijskiej firmie w Antwerpii w dziale graficznym jako pre-press operator.