Ania

Doktor nauk politycznych; pracuje na stanowisku dyrektorki ds. badań naukowych i szkoleń Europejskiej Fundacji Studiów Postępowych (FEPS)  – z którą to organizacją jest czynnie związana od momentu jej powstania.

Wcześniej (2005 – 2007 – 2009) pierwsza kobieta i pierwsza osoba z Europy Środkowo-Wschodniej wybrana na stanowisko Sekretarz Generalnej Młodych Europejskich Socjalistów (kiedyś ECOSY, teraz YES). Wykładowca i recenzentka akademicka, publicystka i autorka ponad 80 wydanych prac naukowych opublikowanych w 5 językach, ekspertka w dziedzinie współczesnej myśli politycznej oraz ewolucji systemu polityczno-partyjnego UE.

Jej esej na temat możliwych machanizmów wyboru tzw. Spitzenkandidaten został uznany za pierwsze i główne źródło inspiracji w 2011, trafiając do okólników m.in. Rady UE. Komentatorka wydarzeń w mediach rodzimych i zagranicznych.

Od września nauczycielka historii i literatury w Polskiej Szkole im. Marii Skłodowskiej-Curie w Leuven, z którą wcześniej była już związana poprzez działalność w komitecie rodzicielskim i radzie naukowej. Od zawsze aktywistka i działaczka społeczna, szczególnie aktywna na niwie edukacji oraz praw kobiet; w konsekwencji działalności krajowej i zagranicznej. W przeszłości członkini Polsko-Niemieckiej Rady Współpracy Młodzieży oraz Zespołu Edukatorów Centrum im. Kurta Lowensteina w Werftpfuhl (w Berlinie).

Mama dwójki dzieci, zaangażowana jako koordynatorka klasowa rodziców w belgijskiej szkole syna. Pasjonatka historii, podroży  życia w ogóle, poliglotka żartująca w 6 językach.