IW

Naukowiec, biolog, genetyk, profesor zwyczajny KULeuven. Rodowita gdynianka.

Studia biologiczne rozpoczęła na Uniwersytecie Toruńskim, a następnie kontynuowała na Uniwersytecie Warszawskim, gdzie uzyskała tytuł magistra (ze specjalizacją botanika/genetyka). Tuż po studiach rozpoczęła pracę w Zakładzie Biologii Nowotworów przy Instytucie Onkologii im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Kilka lat później obroniła doktorat w Instytucie Immunologii i Terapii Doświadczalnej  PAN we Wrocławiu. Pod koniec lat 80-tych wyjechała na trzymiesięczny staż naukowy (stypendium im Jakuba hr Potockiego) w Centrum Genetyki Człowieka na  KULeuven. Wkrótce wrócila do Leuven, gdzie przepracowała następnych 28 lat. Od października ubiegłego roku pani profesor jest na emeryturze, ale kontynuuje prace badawcze w Centrum Genetyki Człowieka w Leuven.

W kręgu zainteresowań naukowych pani profesor znajdują się przede wszystkim biologia i genetyka nowotworów [szczególnie nowotworów układu hematologicznego (białaczki i chłoniaki)] oraz molekularne mechanizmy nowotworzenia.

Pani Iwona Włodarska jest autorką około 200 prac naukowych publikowanych w międzynarodowych czasopismach medycznych i recenzentką licznych artykułów naukowych i programów badawczych. Jest również promotorem sześciu rozpraw doktorskich. Jako członek Belgijskiego (BSH), Europejskiego  (EHA) i Amerykańskiego (ASH) Towarzystwa Hematologicznego brała udział w dziesiątkach kongresów naukowych.

Mimo tego, iż na stałe związała się z Leuven, pani Iwona  utrzymuje żywy kontakt z Polską, również na płaszczyźnie zawodowej. Współpracuje z polskimi naukowcami, bierze udział w pracach polskiej sekcji cytogenetyki nowotworów oraz szkoli polskich studentów i pracowników naukowych z zakresu genetyki nowotworów. Pani profesor była recenzentem programów badawczych składanych w polskich agencjach naukowych oraz współautorem wydanego w Polsce podręcznika „Onkologia kliniczna’.

Pani Iwona w wolnych chwilach lubi podróżowac i uprawiać sport (jeździ na rowerze, nartach, żegluje). Chętnie wypoczywa również z książką w swoim ogrodzie.