Ania

Urodziła się 19 maja 1953 roku. W 1977 roku ukończyła studia na kierunku filologii polskiej Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pracowała jako asystentka reżysera w Teatrze Polskim w Poznaniu (1975-1977) oraz od lat siedemdziesiątych jako dziennikarka, publikowała artykuły i wywiady w czasopismach polskich i belgijskich takich jak : « Praca », « Nasz Głos », « Tak », Życie Warszawy », « Świat Kobiety », « Przekrój », « Gazetka », « Sukces ».

Organizatorka wydarzeń kulturalnych, koncertów: Czerwone Gitary, Maryla Rodowicz, festiwali filmowych i premier filmowych na terenie Beneluksu m. in. „Quo vadis”, „Bitwa Warszawska”, „U Pana Boga za piecem”, spektakli teatralnych:  „Pan Tadeusz”, monodramów Anny Nehrebeckiej, Grażyny Barszczewskiej, Daniela Olbrychskiego.

Tłumaczka i współrealizatorka reportaży poświęconych Polsce dla RTBF, TVP, TV Polonia. Nauczycielka języka polskiego w szkołach polskich: w Luksemburgu, w Antwerpii (placówka przy Konsulacie), w Brukseli (placówka przy Ambasadzie Rzeczpospolitej Polskiej w Brukseli). Od 2004 roku profesor języka polskiego w Szkole Europejskiej w Luksemburgu. Odznaczona Złotym Krzyżem Zasługi (1989) i Krzyżem Kawalerskim Orderu Zasłużonych dla Rzeczypospolitej Polskiej (2013).  Obdarzona tytułem Ambasadorki Szkoły Polskiej w 2008 roku (Konkurs na Nauczyciela Roku).

 

W latach 2008-2012 ekspertka (nominacja Ministerstwa Edukacji Narodowej) w ramach europejskiego programu „Kapitał Ludzki – opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacyjnych programów nauczania przeznaczonych dla dzieci obywateli polskich za granicą”.

 

Od 1992 pani Ania Kos pracowała we wszystkich typach szkół polonijnych na terenie Belgii, jako nauczyciel języka polskiego w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum, jako wychowawca klasy, kierownik pedagogicznego punktu konsultacyjnego, bibliotekarka. Niezmordowana, niezrażona żadnymi trudnościami (prawnymi, ekonomicznymi zdrowotnymi) – doświadczona pedagog. Dzięki jej staraniom do szkół polskich mogli przybyć: Jerzy Hoffman, Andrzej Wajda, Jerzy Kawalerowicz, Filip Bajor, Danuta Stenka, Wojciech Siemion inni.

Organizatorka warsztatów artystycznych w Belgii  dla młodzieży polonijnej i niepełnosprawnej młodzieży z Polski. Powierniczka młodych ludzi i mediator w konfliktach. Opiekun  młodzieży. Jedyny jak do tej pory „mianowany nauczyciel” na placówce w Belgii. Doradca młodej kadry nauczycielskiej. Jej motto: „największym i najdroższym podarunkiem, jakie można dać dziecku jest wykształcenie”.