monika P

Mocna kobieta obdarzona talentem do zarządzania. Dwadzieścia siedem lat na stanowiskach kierowniczych zaowocowały wieloma formami uznana dla jej umiejętności menadżerskich. W swoim życiu trafiała na fantastycznych ludzi, którzy prowokowali ją do poszukiwań oraz chętnie dzielili się z nią swoim doświadczeniem. Od 1999 roku kieruje Zespołem Szkół im. gen. St. Maczka przy Ambasadzie RP w Brukseli z siedzibą w Antwerpii obecnie SPK. Jest  również inicjatorką oraz organizatorką wielu projektów edukacyjnych w Polsce i za granicą.

W 1997 roku Monika Pruska otrzymała Brązowy Krzyż Zasługi RP. Ponadto, została wyróżniona Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Złotym Krzyżem za zasługi dla ZHP. W  październiku 2015 odebrała z rąk Ambasadora RP w Królestwie Belgii Artura Harazima Złoty Krzyż Zasługi RP.

Poza działalnością na rzecz Polonii, Monika Pruska angażuje się również we współpracę z licznymi organizacjami flamandzkimi. Natomiast w zakresie organizowania i modernizacji systemów profilaktyczno – wychowawczych dla dzieci i młodzieży, Monika Pruska aktywnie współpracuje z międzynarodowymi organizacjami, takimi jak:  AGOP we Francji , OLVA w Belgii , PINA w Belgii oraz DOGA w Turcji.

Szkolny Punkt Konsultacyjny w Antwerpii powstał w 1996 roku z inicjatywy środowiska polonijnego w Prowincji Antwerpia oraz ówczesnego Konsula RP Józefa Dąbskiego. To Monika Pruska z małej sobotniej Polskiej Szkoły stworzyła doskonale prosperującą placówkę oświatową liczącą dziś około 600 uczniów, choć skromnie podkreśla, że do rozwoju szkoły przyczyniła się praca całego zespołu pedagogicznego.

„Nauczyciele, którzy wchodzą w skład kadry Polskiej szkoły w Antwerpii, to ludzie którzy stawiają innym wymagania, podbudzają do większego wysiłku,  podążają za  potrzebami uczniów, potrafią słuchać i wspierać  ich w ich rozwoju  ” – podkreśla Monika Pruska.