images

Anya Topolski urodziła się w rodzinie żydowskiej polskiego pochodzenia, dorastała w Kanadzie, gdzie ukończyła dwa fakultety z tytułem licencjata na Uniwersytecie McGill w Montrealu: BSc z biochemii i BA Honours z filozofii. Po przeprowadzce do Belgii, na Uniwersytecie w Leuven (KULeuven) obroniła pracę magisterską (Magma Cum Laude) z filozofii politycznej Hanny Arendt i etyki Emmanuela Levinasa, myślicieli żydowskich. A w 2008 roku otrzymała stopień doktora filizofii na tym samym wydziale uniwersytetu w Leuven.  Jej rozprawa doktorska (Magma Cum Laude) została nagrodzona przez Auschwitz Foundation Stichting Prize. Anya Topolski jako pierwsza kobieta-naukowiec zajmuje się zagadnieniem etyki i polityki na uniwersytecie w Leuven oraz bierze udział jako ekspert w wielu projektach międzyuniwersyteckich (https://www3.kuleuven.be/ripple/staff/anya_topolski_ic.html)
Obecnie Anya Topolski uczy teorii politycznej i etyki na Uniwersytecie Radboud w Nijmegen oraz prowadzi badania naukowe dotyczące tożsamości europejskiej i mechanizmów wykluczania ze społeczeństwa mniejszości religijnych i etnicznych. Jest rownocześnie założycielką i aktywną działaczką stowarzyszenia Een Andere Joodse Stem vzw – Inny głos żydowski (www.eajs.be ) oraz platformy SASSY – Sharing Stories of Academic Sexism with You (www.academicsexismstories.be)

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *