1. Onderhavig reglement bepaalt de voorwaarden waaronder de vierde editie van de wedstrijd ‘Buitengewone Poolse vrouw in België – Joteyka’ plaats vindt. De wedstrijd genoemd naar Josephine Joteyko wordt voor het eerst in 2016 in Brussel georganiseerd. De prijs (een beeldje) zal de naam ‘Joteyka’ dragen.
 1. De Brusselse Klub van Poolse Vrouwen VZW (BeKaP) en het Pools Centrum van Cultuur en Taal -Daskalia VZW zijn organisatoren van de Jozefina Joteykowedstrijd en dit in samenwerking met Network PL.
 1. De vierde editie van de wedstrijd ‘Buitengewone Poolse vrouw in België – Joteyka’ werdt gehouden onder de Hoge Bescherming van Ambassadeur van de Republiek Polen in het Koninkrijk België Artur Orzechowski.
 1. Doel van de wedstrijd is de aktivatie van het milieu van de Poolse emigratie in het Koninkrijk België door het tonen van een positief beeld van de Poolse vrouwen in België, de promotie van de vrouwen alsmede de voorstelling van de verwezenlijkingen van Poolse vrouwen op het vlak van wetenschap, kultuur en sociale inzet. Deze wedstrijd heeft eveneens als taak ‘Polen in het buitenland’ te integreren door oprichting van een platform van organisaties en verenigingen alsmede door de verbreiding van de kennis over de deelname van Poolse vrouwen in het wetenschappelijk, kultureel en sociaal leven in het vroegere en het huidige Europa.
 1. Een beeldje is de prijs. Dit beeldje is niet uitwisselbaar tegen gelijk welk ander equivalent.
 1. De prijs wordt toegekend aan één Poolse vrouw, die in het Koninkrijk België woont, die betekenisvolle successen geboekt heeft op het vlak van wetenschap, kultuur of sociale inzet.
 1. Meerderjarige vrouwelijke burgers hetzij van Poolse nationaliteit hetzij van Poolse afkomst, die in het Koninkrijk België wonen, kunnen zich kandidaat stellen.
 1. Werkneemsters van Poolse diplomatieke vestigingen kunnen zich niet kandidaat stellen.
 1. Laureaten van vroegere wedstrijden mogen zich evenmin kandidaat stellen.
 1. Private personen, instituten, organisaties en verenigingen alsmede de organisatoren van de wedstrijd mogen kandidaturen melden. Elke melding omvat een voorstelling van de kandidate, haar biografie alsmede haar gedokumenteerde verwezenlijkingen op een concreet vlak.
 1. Aanmeldingen van kandidaturen moeten gestuurd worden naar het adres François Gaystraat, 166 te 1150 Brussel of naar het e-mailadres info@nagroda-joteyka.be.
 1. De organisatoren selecteren een college van 9 personen, waarvan er drie Bekap VZW vertegenwoordigen (vrouwelijke bestuursleden of gewone leden), en twee personen van Daskalia-CPL VZW (vrouwelijke bestuursleden of gewone leden) en vier experts van de partnerorganisaties op uitnodiging van de Organisatoren.
 1. De voorzitster van de jury van de vierde Editie van de Wedstrijd is de Voorzitster van BeKaP Aneta Górnicka-Boratynska.
 1. De jury onderzoekt alle kandidaturen.
 1. Zijn activiteiten en zijn beraadslaging hebben een geheim karakter.
 1. De beslissingen van de jury worden genomen met een gewone meerderheid van de stemmen, in de aanwezigheid van minstens 2/3 van zijn leden. In geval van een gelijk aantal stemmen is de stem van de Voorzitster beslissend. De beslissing van de jury is definitief, ze wordt niet onderworpen aan klachten noch aan beroep.
 1. De officiële aankondiging van de wedstrijd vindt plaats op 1 september 2019. De kandidaturen kunnen tot 30 september 2019 worden ingediend.
 1. De bekendmaking van de Laureate en de prijsuitreiking vinden plaats 10 october 2019 tijdens het officiële Gala in de Ambassade van de Republiek Polen in Brussel.
 1. De organisatoen behouden zich het recht voor de besluiten van onderhavig reglement te wijzigen.
 1. Over niet geregelde zaken in onderhavig reglement beslist de Organisatoren.
 1. Opgestuurde dokumenten worden niet teruggestuurd naar de afzenders.
 1. Het reglement wordt van kracht vanop de dag van de bekendmaking van de Wedstrijd.