Dr Aneta Górnicka-Boratyńska
BeKaP 
 Voorzitster Jury

Maria Głowacz-de Chevilly
Network PL

Katarzyna Hebda
BeKaP

Dr hab. Małgorzata Molęda-Zdziech
PolSCA

Beata Pawelczyk-Cnudde
Institute of Education & Mind Excellence, BeKaP

Beata Pokorska
Gazetka

Katarzyna Radomska
DASKALIA

Dr Lidia Zabrocka
Edulid,  Poolse School M. Skłodowskiej-Curie Leuven