monika

Monika ForysGregorczyk stamt uit de streek Lubuska, ze komt uit Zielona Góra. Reeds in de lagere school werd in haar een passie geboren voor wiskunde, dat door velen zo weinig geliefd is. Na het beëindigen van de middelbare school, begon Monika ForysGregorczyk haar studie in de wiskundige richting van de Universiteit van Zielona Góra. Na drie jaar studie kreeg ze een stipendium in Nederland, waar ze na twee jaar de doktoraatsstudie in de toegepaste wiskunde op de Technische Universiteit te Delft (TU Delft) voltooide. Haar doktoraatswerk was gewijd aan het onderzoek naar de waarschijnlijkheid van gasexplosies in Amsterdam en steunde op de samenwerking met de leidende operator van het gas- en electriciteitsnet in Nederland.
Dankzij een individueel studieprogramma voltooide ze ook een doktoraatsstudie in Zielona Góra over de bijzonderheden van de wiskunde en de informatika in de financiën en de verzekeringen. In haar doktoraat focuste ze zich op de keerpunten van de Belgische BEL20-index. En in die richting ontwikkelde zich haar verdere loopbaan. In 2010 begon ze aan de KULeuven haar doktoraatsstudie in de financiële technieken. Tijdens haar doktoraat voerde ze onderzoek naar de zogenaamde stressindikatoren op de financiële markten als naar een relatief nieuw financieel produkt, met de koosnaam ‘winstgevend’ genoemd (CoCo). Vaak vertegenwoordigde ze de KULeuven op internationale conferenties o.a. in Brussel, Rome, Parijs of Warschau. Tijdens haar doktoraatsstudies besteedde Monika een half jaar aan de praktijk in het Onderzoeksinstituut van de Europese Commissie te Ispra in Italië (Joint Research Center of the European Commission in Ispra), waar ze zich aansloot bij een groep die zich bezighoudt met wetenschappelijke analyse voor de financiële afdelingen van de Europese Commissie (Scientific Support to Financial Analysis Unit). Bovendien engageerde Monika Forys
Gregorczyk zich aktief in het leven van de doktoraatsstudenten in Leuven, door de verplichtingen van ondervoorzitster van de vereniging ‘PhD Society’ op te nemen. In 2016 behaalde Monika ForysGregorczyk aan de Katholieke Universiteit te Leuven de titel van Doctor in de Exacte Wetenschappen en begon ze te werken in de KBC bank, waar ze het gestudeerde vak uitvoerde als financieel analyst, in het bijzonder gericht op de taxatie van produkten op de financiële markten.
Ondanks de vele professionele verplichtingen vond Monika Forys
Gregorczyk bovendien de tijd om haar ideeën en passies uit te voeren. In 2011 stelde ze, geïnspireerd door haar eigen behoeften, een systematische catalogus op van de Poolse firma’s in België – portaal Wizytówka.be. Dankzij deze aktiviteit engageerde Monika zich in het leven van de Poolse gemeenschap in België. Maar een volgend, ambitieus en tegelijk interessant projekt zal weldra het daglicht aanschouwen.