images

Anya Topolski werd geboren in een joodse familie van Poolse afkomst. Ze groeide op in Canada, waar ze in twee fakulteiten van de Universiteit van McGill in Montreal de titel behaalde van licentiaat: BSc in de biochemie en Ere-BA in de filosofie. Na haar verhuis naar België, verdedigde ze aan de KULeuven te Leuven haar doctoraal proefschrift (magna cum laude) filosofisch politiek over Hanna Arendt en ethisch over Emmanuel Levinas, beiden joodse wijsgeren. Anya Topolski behaalde in 2008 de titel van dokter in de filosofie op dezelfde afdeling van de KULeuven. Haar doctoraal proefschrift (magna cum laude) werd gelauwerd door de ‘Auschwitz Foundation Prize’. Als eerste vrouw en wetenschapster aan de KULeuven houdt Anya Topolski zich bezig met ethische en politieke kwesties en neemt ze als expert deel aan talrijke interuniversitaire projekten. 
(https://www3.kuleuven.be/ripple/staff/anya_topolski_ic.html)

Nu onderwijst Anya Topolski politieke en ethische theorie aan de universiteit van Radboud in Nijmegen en voert ze wetenschappelijk onderzoek uit naar de Europese identiteit en naar de mechanismen van maatschappelijke uitsluiting van religieuze en ethnische minderheden. Anya Topolski is tegelijk stichtster en actieve activiste van de vereniging ‘Een andere Joodse stem vzw’ (www.eajs.be) en van het platform ‘SASSY – Sharing Stories of Academic Sexism with You’ (www.academicsexismstories.be).

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *